Diamond-Blackfan Anemie

De DBA Contactgroep biedt mensen met DBA, familieleden en zorgverleners betrouwbare informatie over DBA en beoogt zo goed mogelijk hun belangen te behartigen.  De DBA Contactgroep is aangesloten bij het Platform Stichting Zeldzame Bloedziekten.

Diamond-Blackfan Anemie Syndroom

De contactgroep biedt mensen met DBAS, familieleden en zorgverleners betrouwbare informatie over DBAS en beoogt zo goed mogelijk hun belangen te behartigen.  De contactgroep is aangesloten bij het Platform Stichting Zeldzame Bloedziekten.

Diamond-Blackfan Anemie Syndroom

Diamond-Blackfan Anemie Syndroom (DBAS) is een zeldzame bloedziekte. Het beenmerg maakt onvoldoende rode bloedcellen aan, wat bloedarmoede veroorzaakt.

Een groot internationaal panel van DBAS-experts heeft nu besloten
om in de toekomst verder te gaan met de naam Diamond-Blackfan Anemia
Syndrome (DBAS). De reden daarvoor is eigenlijk simpel en logisch: niet
alle patiënten hebben anemie en bijna alle patiënten hebben ook een
heleboel andere medische problemen (vandaar “syndroom”).

Verantwoording
Teksten onder voorbehoud, ter beoordeling voorgelegd aan onze medisch adviseurs.

Lees meer over ons privacybeleid

SZB lid van RAIN

Het verheugt ons te kunnen melden dat de Stichting Zeldzame Bloedziekten lid is geworden van het Rare Anaemias International Network, een internationaal platform voor het

Nieuw geneesmiddelonderzoek naar mitapivat

Nieuw geneesmiddelonderzoek naar mitapivat voor erfelijke rode bloedziekten van de celwand Hereditaire sferocytose, xerocytose en congenitale dyserytropoëtische anemie type 2 (CDA type II) zijn vormen

Door uw gegevens in te vullen ontvangt u onze periodieke nieuwsbrief vol met de nieuwste bijeenkomsten en weetjes.