Diamond-Blackfan Anemie

Diamond-Blackfan Anemie Syndroom

Proefschrift

Op 23-9 promoveerde Birgit van Dooijeweert, arts-onderzoekster Kinderhematologie verbonden aan het UMC Utrecht, op haar proefschrift:
“Diamond Blackfan anemia & other hereditary red cell disorders: spotting phenotypes”
(Diamond Blackfan anemie en andere erfelijke rode bloedcel aandoeningen: karakteriseren van fenotypes).

Een korte samenvatting vindt u hieronder:

Het onderzoek in dit proefschrift beoogt bij te dragen aan de fenotypische karakterisatie van erfelijke anemieën, in het bijzonder van Diamond-Blackfan anemie (DBA).
Fenotyperen vormt de basis voor het herkennen en begrijpen van aandoeningen door het vormen van een contextueel kader waarop onderzoek en zorg kunnen worden gebaseerd. Het fenotype dat bij patiënten tot uiting komt, is de optelsom van de genetische achtergrond en de ziekte-veroorzakende processen die dit oproept en het herkennen van het fenotypische spectrum bij deze zeldzame aandoeningen is cruciaal voor zowel de diagnostiek als behandeling.

In het eerste en derde deel van dit proefschrift richten we ons op DBA, een zeldzaam beenmergfalen-syndroom met een breed scala aan moleculaire defecten en klinische fenotypes. Omdat patiëntenregistraties cruciaal zijn voor het vergroten van ziekte-inzicht, hebben wij de Nederlandse DBA Registratie (DBAN) opgericht, waarmee we een uitgebreid overzicht creëerden van 43 patiënten. Ook gebruikten we DBAN om ijzerstapeling te bestuderen, een belangrijke en onderbelichte complicatie. We concluderen dat ijzerstapeling niet alleen veel voorkomt, maar vooral ook bij patiënten met slechts mild verhoogde ferritinelevels.

In het tweede deel van dit proefschrift exploreren we de nog relatief weinig bestudeerde omics-laag van de ‘metabolomics’ (onderzoeken van vele stofwisselingsproducten) binnen erfelijke anemieën. In deze studies pasten we metabolomics toe op gedroogde bloeddruppels om ziekte-specifieke ‘fingerprints’ te definiëren voor de zeldzame anemieën pyruvaat kinase deficiëntie, DBA en erfelijke sferocytose. Hiermee laten we zien dat het gebruik van deze techniek op minuscule en makkelijk te hanteren gedroogde bloeddruppels niet alleen diagnostische potentie heeft, maar ook kan helpen meer inzicht te krijgen in de ziekte-veroorzakende processen bij deze aandoeningen.

Voor vragen over dit onderzoek, kunt u altijd contact opnemen via [email protected]

Aansluiten bij Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar [email protected]