Diamond-Blackfan Anemie

Diamond-Blackfan Anemie Syndroom

Waar terecht?

Kinderen met DBA kunnen worden behandeld door kinderhematologen in de universitair medische centra.

Behandeling van patiënten met de zeldzame aandoening Diamond-Blackfan Anemie (DBA) kan om speciale expertise vragen. Voor DBA zijn in Nederland de volgende twee ziekenhuizen als expertisecentra DBA aangewezen:

Aansluiten bij Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar [email protected]