Diamond-Blackfan Anemie

Diamond-Blackfan Anemie Syndroom

DBAS bijeenkomst

27 januari 2024 in het UMC Utrecht - WKZ

Op 27 januari 2024 heeft er opnieuw een DBAS patiëntendag plaatsgevonden in het UMC Utrecht.

Het programma was samengesteld voor volwassen DBAS-patiënten, ouders en naasten van DBAS-patiënten. Tegelijkertijd vond er een eigen jeugdprogramma plaats voor jonge patiënten, broertjes en zusjes, vanaf 7 jaar. Tussendoor genoten we van een heerlijk verzorgde lunch.

Medische informatie en ontwikkelingen
Tijdens het ochtendprogramma namen Marieke von Lindern (Hoofd onderzoeksgroep –  Hematopoiesis Research of Sanquin)) en Marije Bartels (Kinderarts – Hematoloog UMC Utrecht) ons mee in hoe het ook alweer zat met de oorzaak van DBAS,  de Nederlandse ‘Registry’ en hoe ziet dit er uit en kregen we uitleg waar bij het TRACER project aan gewerkt wordt. Welke onderzoeken naar therapie lopen er op dit moment en we stonden stil bij wat gentherapie inhoudt.

Het middagprogramma bevatte een toelichting op de nieuwe DBAS-richtlijn, waarbij we dit keer wat langer stilstonden bij de risico’s op kanker, screening en de vragen van de deelnemers werden besproken.

Als de richtlijn gepubliceerd is, zal deze samengevat en vertaald worden naar het Nederlands. Door de brede samenwerking, vraagt dit veel tijd. Als dit gepubliceerd is zal het gedeeld worden via de nieuwsbrief van SZB.

TRACER project

Het doel van TRACER is om iPSC’s (induced Pluripotent Stem Cells) van patiënten in te zetten om ziektemechanismen te bestuderen, patiënt-specifieke bloedvormende stamcellen te maken en betere behandelingen te ontwikkelen. Ook wordt onderzocht wat de ethische en maatschappelijke aspecten voor patiënten, clinici en beleidsmakers zijn. De nieuwe behandelingen moeten beschikbaar, acceptabel, toegankelijk en betaalbaar zijn. Lees hier meer. 

Deze etische en maatschappelijke aspecten zijn tijdens het ontwikkelen van nieuwe behandelingen al van belang; wat vinden betrokkenen van nieuwe behandelingen voor Diamond-Blackfan-anemie syndroom? Voor wie moet dit beschikbaar komen? En wat is de impact voor deze patienten en hun families? Daarom doet Louisanne van Hooff (PhD student, vanuit Stichting Sanquin Bloedvoorziening) hier onderzoek naar. Wil je deelnemen? Lees hier de volledige informatiebrief en meld je aan.

Sociaal – emotionele impact
Hiernaast stonden Nathalie Jansen (klinisch psycholoog UMC Utrecht) en Jan Jaap Karsten (Maatschappelijk werker en disciplinehoofd UMC Utrecht) met ons stil bij de Sociaal – emotionele impact van DBAS. Wist je dat je bij het WKZ (en mogelijk bij andere ziekenhuizen) terecht kan voor psychosociale zorg? Zij kunnen ondersteunen bij o.a.:

  • Confrontatie met (plotselinge) ziekte, ziekenhuisopname;
  • Coping: omgaan met ziekte en bijbehorende gevolgen;
  • Psycho-educatie stress(reacties): normale reacties op een abnormale gebeurtenis;
  • Draagkracht vs. draaglast;
  • Draagvlak / steun (her)vinden.

Verder lieten zij zien hoe een stressreactie eruit ziet, wat er gebeurt wanneer dit niet hersteld, maar chronisch wordt (PTSS). We bespraken hoe chronische patiënten en hun naasten slingerbewegingen maken tussen verschillende emoties. Denk aan verdriet, boosheid, ontkenning, overmacht, zorgen maar ook oer-gevoel, trost, liefde, vertrouwen, berusting, plezier en groei. We bespraken vragen over o.a. hoe ondersteun je een opgroeiend kind in de verschillende fases, de balans tussen beschermen en over-beschermen.

Elkaar ontmoeten
We begrijpen elkaar en zijn er voor elkaar. Deze dag bood voldoende gelegenheid om een ander met dezelfde zeldzame bloedziekte te ontmoeten. Een andere ouder, die net als jij een kind heeft met een zeldzame bloedziekte te spreken.

Lotgenotencontact is heel waardevol voor het uitwisselen van praktische informatie en herkenning. De één is pas net in aanraking gekomen met DBAS en de ander komt misschien in een nieuwe fase van het leven, met de daarbij behorende uitdagingen. ‘Hoe ga jij hiermee om en hoe pak jij dat aan?’.

Tijdens koffie/thee breaks, de lunch en de afsluiting van de dag wisten we elkaar goed op te zoeken.

Blijf in contact
Naast een Facebookgroep (besloten) hebben we sinds kort ook een Whatsapp groep voor DBAS-patiënten en naasten. Het doel hiervan is om elkaar te kunnen vinden, (niet medische) vragen te stellen en relevante informatie te delen. Contact iemand van de DBAS Klankbordgroep om hieraan deel te nemen

Jeugdprogramma
Voor jonge patiënten en broertjes en zusjes was er een eigen programma. In de ochtend werden zij ‘opgeleid’ door een circusteam. Zij leerden hoepelen, fietsen op een één-wieler, lopen over een koord, spinnen met een diabolo en borden op stokken draaien. De ochtend sloten zij af met een optreden voor de ouders en volwassen deelnemers. Een groot applaus volgde! In de middag gingen zij in de muziekstudio aan de slag met verschillende instrumenten.

WhatsApp Image 2024-01-27 at 18.28.50

Volgende bijeenkomst

Stichting Zeldzame Bloedziekten organiseert 2-jaarlijks een Nationale Zeldzame Bloedziektendag. Dit jaar vindt deze plaats op 28 september 2024. Houd deze pagina in de gaten voor het programma. Ook DBAS zal hier een onderdeel van zijn. Tips of suggesties voor de invulling zijn altijd welkom.

Bedankt!
Dank voor jullie deelname!

Dank aan Marije, Marieke, Nathalie, Jan Jaap, de andere collega’s, vrijwilligers en Stichting Zeldzame Bloedziekten om dit mede mogelijk te maken.

Tot op een volgende bijeenkomst!

Namens de DBAS Klankbordgroep

Deze bijeenkomst is mogelijk gemaakt door:

Deze verzorgede bijeenkomst werd kosteloos aangeboden en mogelijk gemaakt door:

Stichting Zeldzame Bloedziekten
Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht
Dr. M. Bartels, kinderhematoloog-oncoloog verbonden aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht
Dr. M (Marieke) von Lindern, onderzoeker, afdeling Hematopoiese Sanquin

Aansluiten bij Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar [email protected]