Diamond-Blackfan Anemie

Diamond-Blackfan Anemie Syndroom

Nederlands consortium DBA

In april 2020 is er een Nederlands consortium samengesteld om gezamenlijk onderzoek te doen naar betere behandelingen van DBA patiënten.

Dat onderzoek is voorlopig fundamenteel (“basaal laboratoriumonderzoek”) van aard maar heeft duidelijk als doel om nieuwe toepasbare behandelingen te ontwikkelen, waaronder gentherapie.

Dit consortium bestaat uit:

  • kinderartsen Marije Bartels (UMC Utrecht, gespecialiseerd in DBA) en Alex Mohseny (Leiden UMC, gespecialiseerd in stamceltransplantatie).
  • onderzoekers uit het LeidenUMC (Frank Staal en Rob Hoeben, gespecialiseerd in gentherapie) en vanuit Sanquin (Marieke von Lindern en Emile van den Akker, gespecialiseerd in rode bloedcelontwikkeling en bloedtransfusie)

In de bijeenkomst op 25-11-2020 wordt nader ingegaan op DBA Nederland.

Aansluiten bij Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar [email protected]