Pyruvaatkinase­deficiëntie

Pyruvaatkinase­deficiëntie

Wisseltransfusie

Sommige pas geboren baby’s zien geel vanwege de bilirubine in hun huid. Dat is de stof die vrijkomt bij de afbraak van hemoglobine uit RBC’s. Vooral bij te vroeg geborenen werkt de lever nog niet goed genoeg om het bilirubine op de juiste manier te verwerken en stijgt de bilirubineconcentratie in het bloed. Dat kan gevaarlijk zijn voor de hersenen.

Die baby’s worden dan onder blauwe lampen gelegd, omdat blauw licht het schadelijke bilirubine in de huid kan omzetten in een vorm die door het lichaam kan worden uitgescheiden. Dat werkt soms niet voldoende bij PKD-patiëntjes. Die kunnen dan een wisseltransfusie krijgen.

Bij een wisseltransfusie wordt er telkens een gedeelte van het bloed via een infuus afgenomen en meteen daarna door hetzelfde infuus een gelijke hoeveelheid donorbloed toegediend. Door dit een aantal malen achter elkaar te herhalen, daalt de bilirubineconcentratie tot een ongevaarlijk niveau, terwijl het Hb tijdens deze behandeling op peil blijft.

Aansluiten bij Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar [email protected]