• Stichting
    Zeldzame Bloedziekten

Meer over SZB

De Stichting Zeldzame Bloedziekten wil patiëntengroepen, die een zeldzame bloedziekte vertegenwoordigen, ‘onderdak bieden’ door kennis en faciliteiten te delen.

De bij SZB aangesloten 8 bloedziekten - Hyper eosinofiel syndroom (HES), Trombotische trombocytopenische purpura (TTP), Auto-immuun hemolytische anemie (AIHA), Diamond-Blackfan-anemie (DBA), Hereditaire sferocytose (HS) , Pyruvaatkinasedeficiëntie (PKD) ,
Hereditaire xerocytose (HX) en Congenital dyserythropoietic anemie (CDA) - bieden via een eigen domein betrouwbare informatie en services voor haar achterban.

Tevens biedt deze website een platform voor de meest bekende bloedziekten. Geïnteresseerden komen via de zoekterm bloedziekten direct op de SZB-website bloedziekten.nl. SZB zorgt voor een adequate doorverwijzing via Overige bloedziekten.


Beleidsplan, jaarrekeningen en jaarverslag

Beleidsplan

Beleidsplan 2016-2020

Jaarrekening

Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2016

Jaarverslag

Jaarverslag 2016


Zakelijke gegevens

Stichting Zeldzame Bloedziekten
Postbus 83
1670 AB Medemblik

ABN-AMRO
IBAN: NL75ABNA0426167449
BIC: ABNANL2A

T.n.v. Stichting Zeldzame Bloedziekten
KVK 37118622 Fiscaalnummer 8145.95.224
U kunt contact opnemen via telefoonnummer: 06-42534631 of
per e-mail: info@bloedziekten.nl

De Stichting Zeldzame Bloedziekten is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Hierdoor kunnen wij gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij onder meer het doen van een gift of bij nalaten.


SZB steunen

Wij kunnen deze informatieve website niet online houden zonder ondersteuning.
Zou u ons ook een handje willen helpen? Dit is mogelijk op diverse manieren.

Aansluiten bij
Stichting Zeldzame Bloedziekten?

Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting!
Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer.
Geïnteresseerd? Stuur een bericht naar info@bloedziekten.nl